การจัดส่งสินค้า

Tigershopping TV มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชน โดยมีระยะเวลาและอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

รูปแบบการจัดส่ง

  • จัดส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ โดยบริษัทขนส่งเอกชน

อัตราค่าจัดส่ง 

ค่าจัดส่งคำนวณจากขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นหลักจำกัดจำนวนชิ้นต่อครั้งไม่เกิน 3  รายการ  โดยจะคำนวณจากค่าจัดส่งชิ้นที่แพงที่สุด  เมื่อสั่งสินค้าชิ้นที่ 4  ในครั้งเดียวกัน  จะคิดบวกค่าจัดส่งเพิ่ม ของชิ้นที่ 4  ( การคำนวณค่าจัดส่งจะคำนวณจากค่าจัดส่งที่แพงที่สุด โดยไม่เกี่ยวกับลำดับการสั่งก่อนหลัง)
ตัวอย่างเช่น  
สินค้า รายการ A,B ,C ,D อัตราค่าจัดส่งดังนี้  A= 100  , B=200 , C=150 ,D=250
ครั้งที่ 1  ซื้อสินค้า 3 รายการ โดยเลือกซื้อสินค้าดังนี้   A =1 ชิ้น  , B= 1 ชิ้น , D= 1 ชิ้น   ค่าจัดส่ง ครั้งนี้ = 250 บาท (สินค้ารายการ D ค่าจัดส่งแพงสุด)
ครั้งที่ 2  ซื้อสินค้า 4 รายการโดยเลือกซื้อสินค้าดังนี้    A= 1 ชิ้น ,  B=  1 ชิ้น , C= 1ชิ้น  และ D =1ชิ้น ค่าจัดส่งครั้งนี้ = 450 บาท (คำนวณจากรายการสินค้าค่าจัดส่งแพงสุด คือ รายการ B และรายการD =200+250)

เวลาในการจัดส่ง 

* กรณีชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน

แจ้งชำระเงินก่อน 15.30 น. จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน
วันจันทร์ ประมาณวันอังคาร-พุธ 
วันอังคาร ประมาณวันพุธ-พฤหัส 
วันพุธ ประมาณวันพฤหัส-ศุกร์
วันพฤหัส ประมาณวันศุกร์-เสาร์
วันศุกร์ ประมาณวันอังคาร-พุธ 
เสาร์ – อาทิตย์  ประมาณวันพุธ-พฤหัส

                           
* กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ทำรายการก่อน 21.00 น. จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน
วันจันทร์ ประมาณวันพฤหัส-ศุกร์  
วันอังคาร ประมาณวันศุกร์-เสาร์พฤหัส-ศุกร์
วันพุธ ประมาณวันเสาร์-อาทิตย์
วันพฤหัส ประมาณวันอังคาร-พุธ
วันศุกร์ ประมาณวันพุธ-พฤหัส
เสาร์ – อาทิตย์   


* ชำระเงินปลายทาง
หลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ 2-3 วันทำการ

หมายเหตุ

  • ลูกค้าที่เลือกวิธีการชำระโดยการโอนเงิน จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับแจ้งรายละเอียดยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
  • ลูกค้าที่เลือกวิธีการจัดส่งแบบเงินปลายทางบริษัทขนส่งเอกชน  พนักงานจัดส่งจะจัดส่งสินค้าเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ของ Tigershopping TV แล้วเท่านั้น
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • เฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทยระยะเวลาจัดส่งจะล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้
  • ระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณขึ้นอยู่บริษัทขนส่งเอกชน  โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างเทศกาล

การจัดส่งระหว่างประเทศ

Tigershopping TV มีความตั้งใจจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราแต่ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต Tigershopping TV จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที