การรับประกันสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและการเปลี่ยนสินค้า

 1. การยกเลิกการสั่งซื้อ : สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และสินค้าไอทีอื่นๆ ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกได้ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
  1. สินค้าต้องไม่เปิดใช้งาน
  2. สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์(หีบห่อ)ไม่อยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้
  3. สินค้าประเภทเสื้อผ้า/แฟชั่น ชุดชั้นใน (ต้องไม่มีการใช้งานมาแล้ว)
 2. การเปลี่ยนสินค้า : ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และสินค้าไอทีอื่นๆ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
  1. สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณี
  2. สินค้าหมวดเสื้อผ้า/แฟชั่น ที่ต้องการเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)
  3. สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ ทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
 4. กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าขณะไปรับสินค้าคืน
 5. กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีต้องการรับบริการหลังการขาย
 6. การคืนเงิน : ลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลังจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าไว้แล้ว โดยระยะเวลาให้เป็นไปตามกระบวนการคืนเงินของธนาคาร
 7. กรณีมีข้อสงสัย : สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งข้อร้องเรียนของท่านมายังหมายเลข 02-351-8070 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.